logo

Bestuur

Bestuur:

Bart Pelzers - Voorzitter
Thomas Geurts - Penningmeester
Ingrid van de Pol - Secretaris
Remco Tops
Saskia Tops
Sabine Schellekens

Kom ook handballen

meld je aan !